page_banner

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Galvanizli polat sim (galvanizli polat sim) ulanmak

  Galvanizli polat sim (galvanizli polat sim) ulanylyşy: esasan teplisalary, fermalary ekmek, pagta örtmek, çeşmeler we sim ýüp öndürmek üçin ulanylýar.Galvanizli polat sim, 45 #, 65 #, 70 # ýaly ýokary hilli uglerod gurluş poladyny çyzyp, soň bolsa galvanizasiýa edýär (elektro-galvanizasiýa ýa-da gyzgyn ...
  Koprak oka
 • What material is suitable for the conveyor belt of food production equipment

  Iýmit öndürýän enjamlaryň konweýer kemeri üçin haýsy material amatly

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen we satylýan konweýer tor guşak önümleriniň köpüsi azyk önümçiliginde ulanylýar.Azyk senagatynda önümler üçin berk arassaçylyk talaplary barlygy sebäpli, materialy kepillendirmek zerurdyr.Degişli milli düzgüne laýyklykda ...
  Koprak oka
 • Tortoise shell nets

  Pyşbaganyň gabyk torlary

  Pyşbaganyň gabyk torlary (alty polat tor diýlip hem atlandyrylýar) dürli pudaklarda dürli rol oýnaýar.Pyşbaganyň gabyk torlary köp sanly materialdan ýasalýar we önümçilik aýratynlyklary, beýiklikleri, galyňlygy we çukurlary hem uludyr, hersiniň öz aýratynlygy bar ...
  Koprak oka
 • Features and advantages of metal decorative mesh

  Metal bezeg torunyň aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  Öý gurluşyk materiallarynda has giňden ulanylýan önüm hökmünde soňky ýyllarda metaldan ýasalan perdeler gaty ösdi.Her kim metaldan ýasalan perdelere has az düşünýär.Bu gün aýratynlyklary we artykmaçlygy bilen tanyşdyraryn ...
  Koprak oka