page_banner

habarlar

Metal perdäniň fasadynyň esasy materialy poslamaýan polatdan (304, 304L, 316, 316L), fosfor bürünçden, alýumin garyndysyndan we ş.m. Iň ýokary ini 8 metre ýetip biler we uzynlygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Poslamaýan polatdan ýasalan bezeg toruny, dürli bezeg stilleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler ýaly, dürli reňkler bilen birikdirip bolýar.Mis bezegleri barada aýdylanda, ilki bilen mis heýkelleri we mis diwar bezegleri kelläme gelýär.Bu zatlar gadymy zatlar ýa-da sungat eserleri.Öňki binagärlik bezeglerinde mis bezeg gurluşyk materiallary hökmünde seýrek görülýär.Häzirki wagtda metaldan ýasalan perdeleriň köpelmegi bilen häzirki zaman binagärlik bezeg dizaýnynda mis bezeg meşleri köplenç görünýär.Metaldan ýasalan perdeler, içerde dik perdeler, bölekler, ekranlar, asylan potoloklar hökmünde ulanylyp bilner, şeýle hem açyk perdäniň diwar bezegi metaldan ýasalan gaplar hökmünde ulanylyp bilner.

new01 (2)
new01 (1)
new01 (1)
new01 (2)

Metaldan ýasalan perdeleriň ulanylyş görnüşleriniň dürli-dürlidigini aýdyp bolar we kosmos bölünişigini gaýtadan işlemek üçin bezeg torunyň geçirijiligini ulanmak has köp ulanylýar.Mundan başga-da, demir perde diwary binanyň daşky diwarynyň fasady üçin ulanylyp bilinjek bezeg torundan ýasalýar.Diňe bezeg täsiri ajaýyp bolman, eýsem energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak täsirine ýetmek üçin diwary gorap, ýylylyk radiasiýasyny siňdirip biler.


Iş wagty: 17-2021-nji noýabr