page_banner

habarlar

 • Grassland news

  Grassland habarlary

  Grassland mesh gowy howpsuzlyga eýe we gowy dolandyrylyp bilner.Otluk mallaryny has gowy dolandyrmak üçin öri meýdanlarynyň töwereginde köplenç öri meýdanlaryny görýäris.Bu öri meýdanlary gowy howpsuzlyk kepilligine eýedir.Şol bir wagtyň özünde, bu önümiň üsti bilen ähli taslamany gowy dolandyryp biler....
  Koprak oka
 • Bullpen news

  Bullpen habarlary

  Mal torlaryny tekizlemek soňky ýyllarda çalt ösdi.Mal mallary gyşda we tomusda howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly ýerlerde ýylylyk giňelmegini we sowuk gysylmagyny ýeňilleşdirdi, haýwanyň täsiri bolanda toruň awtomatiki gaýdyp gelmeginiň öňüni aldy we buffy köpeltdi ...
  Koprak oka
 • razor wire

  razor sim

  Razor konsertina sim ra rezor sim known rezor tikenek sim hökmünde hem bellidir.Esasan üç görnüşi bar: spiral haç razor sim, çyzykly razor sim we kesiş razor sim.Pyçak tiken ýüpüni gurmagyň usuly: 1. Çyzykly razor simleri göni tekizlemek arkaly ulanylýar ...
  Koprak oka
 • barbed wire

  tikenli sim

  Jübüt simli tikenli sim doly awtomatiki tikenli sim enjamy bilen bükülýär we örülýär.Adatça halkda Tribulus terrestris diýilýär;Çig mal ýokary hilli Q235 pes uglerodly polat simden (galvanizli we gyzgyn galvanizli) korrondan soň ...
  Koprak oka
 • Introduction to Y-shaped anchor nail

  Y şekilli labyr dyrnagy bilen tanyşlyk

  Gazanlar üçin “Y” labyr dyrnaklary aksiýada satylýar we suwuk görnüşli düşek gazany üçin “Y” görnüşli labyr dyrnagy jikme-jik girizilýär “Y” görnüşli labyr dyrnagy satuwy Tel.: + 86-15028771742 Y görnüşli labyr dyrnagy gurluş agzasydyr keramiki süýüm ýaly ýeňil refrakter materiallary birleşdirýän we düzedýän ...
  Koprak oka
 • stainless steel wire mesh

  poslamaýan polatdan ýasalan tor

  Zawodymyz poslamaýan polat tor, poslamaýan polat süzgüç tor, poslamaýan polat süzgüç tor, poslamaýan polatdan ýasalan tor, poslamaýan polat inedördül deşik we ş.m. we poslamaýan polatdan ýasalan çuňňur önüm öndürmekde ýöriteleşýär.Poslamaýan polatdan ýasalan tor ...
  Koprak oka
 • Galvanizli polat sim (galvanizli polat sim) ulanmak

  Galvanizli polat sim (galvanizli polat sim) ulanmak: esasan teplisalary, fermalary ekmek, pagta saramak, çeşmeler we sim ýüp öndürmek üçin ulanylýar.Galvanizli polat sim, 45 #, 65 #, 70 # ýaly ýokary hilli uglerod gurluş poladyny çyzyp, soň bolsa galvanizasiýa edýär (elektro-galvanizasiýa ýa-da gyzgyn ...
  Koprak oka
 • What material is suitable for the conveyor belt of food production equipment

  Iýmit öndürýän enjamlaryň konweýer kemeri üçin haýsy material amatly

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen we satylýan konweýer tor guşak önümleriniň köpüsi azyk önümçiliginde ulanylýar.Azyk senagatynda önümler üçin berk arassaçylyk talaplary barlygy sebäpli, materialy kepillendirmek zerurdyr.Degişli milli düzgüne laýyklykda ...
  Koprak oka
 • Tortoise shell nets

  Pyşbaganyň gabyk torlary

  Pyşbaganyň gabyk torlary (alty polat tor diýlip hem atlandyrylýar) dürli pudaklarda dürli rol oýnaýar.Pyşbaganyň gabyk torlary köp sanly materialdan ýasalýar we önümçilik aýratynlyklary, beýiklikleri, galyňlygy we çukurlary hem uludyr, hersiniň öz aýratynlygy bar ...
  Koprak oka
 • Features and advantages of metal decorative mesh

  Metal bezeg torunyň aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  Öý gurluşyk materiallarynda has giňden ulanylýan önüm hökmünde soňky ýyllarda metaldan ýasalan perdeler gaty ösdi.Her kim metaldan ýasalan perdelere has az düşünýär.Bu gün aýratynlyklary we artykmaçlygy bilen tanyşdyraryn ...
  Koprak oka
 • Metal perdäniň fasady

  Metal perdäniň fasadynyň esasy materialy poslamaýan polatdan (304, 304L, 316, 316L), fosfor bürünçden, alýumin garyndysyndan we ş.m. Iň ýokary ini 8 metre ýetip biler we uzynlygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Poslamaýan polatdan bezeg ne ...
  Koprak oka