page_banner

Biz hakda

Döredildi

“Anping Maituo Metal Wire Mesh Co., Ltd” 2009-njy ýylda işe başlady we zawodyň 10 ýyllyk tejribesi bar, simli ýyldyzlar toplumynda ajaýyp ýyldyz boldy.

Önümçilik

Bezeg simli tor, poslamaýan polatdan ýasalan tor, altyburçly sim tor, giňeldilen demir tor ýaly köp ugurly sim torlaryny öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşýär ...

Eksport edildi

Önümlerimiz Koreýa, Japanaponiýa, ABŞ, Afrika, Europeewropa we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna köp mukdarda eksport edilýär.

Biz hakda

“Anping Maituo Metal Wire Mesh Co., Ltd.”2009-njy ýylda işe başlady we zawodda 10 ýyllyk tejribe bar, sim tor ýyldyzlar toplumynda ajaýyp ýyldyz boldy.Bezeg simli tor, poslamaýan polatdan ýasalan tor, altyburçly sim tor, giňeldilen demir tor, deşilen demir örtükler, kebşirlenen sim tor, simli diwar, konweýer kemeri, alty polat tor we köp ugurly sim torlaryny öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir. labyr we beýleki simler seriýalary.Iň ýokary hiliň ornuny tutup bolmaz.

about02

“Anping Maituo Metal Wire Mesh Co., Ltd.”iň häzirki zaman dokma dokalýan enjamlar bilen üpjün edilendir we ýokary hilli kepillendirmek üçin berk hil dolandyryş ulgamy işleýär.Önümçilik prosedurasy ylmy we önümleriniň hili halkara ülňülerine laýyk bolup biler.Bu aralykda, bu korporasiýa işçi güýjüni bir kompaniýanyň üstünlik gazanmagy we şowsuzlygy üçin iň möhüm faktorlaryň biri hasaplaýar;şonuň üçin olar işgärleri taýýarlamaga köp üns berdiler, häzirki wagtda Anping Maituo Metal Wire Mesh Co., Ltd.-de köp sanly dolandyryş işgärleri we ökde tehnikler bar. Önümlerimiz Koreýa, Japanaponiýa, ABŞ, Afrika, Europeewropa eksport edilýär. we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlary köp mukdarda.

“Anping Maituo Metal Wire Mesh Co., Ltd.”baý dolandyryş tejribesine eýe;ösen enjamlar we ýokary hilli wada bermek üçin berk hil gözegçilik prosesi.Şol bir wagtyň özünde, müşderiler bilen wagtynda aragatnaşyk saklaýarys we hünärden we satuwdan soňky hyzmaty üpjün etmek üçin zerurlyklaryny wagtynda öwrenýäris.Özara ynam we peýdalar ýörelgesinde içerde we daşary ýurtdaky müşderiler bilen işewür gatnaşyklar gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris;has gowy geljegi döretmek üçin hemmäňiz bilen işlemek üçin ösmegimizi we öňe gitmegimizi dowam etdireris!

Zawodyň ýagdaýy